Relevantie en soepelheid vóór alles

Door de aanpak met opeenvolgende loonopportuniteiten hebt u de mogelijkheid om het op te bouwen in de tijd, door er de nodige relevantie en soepelheid aan te geven om aan uw behoeften te beantwoorden

Een steeds groter wordende problematiek

Met een gemiddeld wettelijk pensioen voor werknemers van 1.077,47€(1) per maand, is een aanvulling nodig om een voldoende levensstandaard te behouden voor iedereen.

Om een aanvulling van 1000€ per maand te waarborgen, moet u beschikken over een kapitaal op 65 jaar dat overeenstemt met:

Vermoedelijke leeftijd van overlijden  Levenskans  Kapitaal op 65 jaar
80 jaar 75,03% 167.105€
90 jaar 41,33% 265.669€

Bron: Studiecommissie voor de vergrijzing

Pensioenplannen door opeenvolgende loonopportuniteiten

Het belang van de procedure ligt in de toewijzing van een deel van de sectorale bezoldigingen of bezoldigingen eigen aan uw onderneming voor de organisatie, op termijn, van een toereikende pensioensokkel voor uw werknemers.

  • Collectieve loonsverhogingen: toewijzing van een loonsverhoging, buiten indexering, aan het voltallige personeel van de onderneming of een deel ervan
  • Conventionele verhogingen: toewijzing van een conventionele verhoging bepaald bij cao die het voorwerp kan vormen van een toewijzing gelijk aan het loon
  • Individuele verhogingen: toewijzing van een individuele verhoging
  • Variabele bezoldigingen: toewijzing van een percentage van de loonbonus
  • De pensioenplannen door opeenvolgende loonopportuniteiten zijn de specialiteit van VIAXIS.