AVG in het kort

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het Engels: General Data Protection Regulation (GDPR), heeft tot doel de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens te harmoniseren en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te waarborgen.
Deze nieuwe regeling is vanaf 25 mei 2018 uitvoerbaar.

Initiatieven inzake gegevensbescherming (AVG) van Protexis:

Privacyverklaring Protexis

U vindt in de onderstaande link de engagementen van Protexis met betrekking tot de bescherming van uw gegevens
Lien vers page Gegevensbescherming: detail

Privacy-clausule van Protexis

U vindt in de onderstaande links de privacy clausule van Protexis
Meer info

AXA Groep Binding Corporate Rules

AXA Groep is de eerste verzekeringsgroep die Binding Corporate Rules (BCR) verkreeg van de Europese Privacy autoriteiten. BCR betreft een reeks interne regels waaruit een duidelijk engagement blijkt op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Deze regels leggen de minimumeisen vast voor de bescherming van persoonsgegevens wanneer die gegevens vanuit een AXA-entiteit binnen de Europese Unie zouden worden overgedragen aan een AXA-entiteit buiten de EU
Meer info

Data Protection Office & AVG-programma van Protexis

Voor Protexis is het heel belangrijk dat de vertrouwelijkheidsvereisten en de AVG worden nageleefd; Protexis doet dan ook de nodige investeringen om zich hieraan te conformeren.
Bovendien is er in 2016 een aanzienlijk AVG-programma gelanceerd om de vereisten van de AVG toe te passen binnen AXA Belgium, met een nauwe opvolging van de directie van de AXA Groep en de directie van AXA Belgium. Protexis neemt maakt deel uit van dit programma.

Privacycontroles Protexis

Jaarlijks worden er interne controles uitgevoerd op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens er worden eveneens externe controles uitgevoerd op entiteiten die voor rekening van AXA Belgium persoonsgegevens verwerken, Protexis is hier één van. Bovendien voert de AXA Groep ook controles uit op alle entiteiten van AXA.
Het ‘by default’-principe van de AVG geldt voor elk nieuw project/initiatief, evenals voor elke nieuwe overdracht van persoonsgegevens naar derde partijen.

Privacy Awareness & Training Protexis

Er is een volledig bewustmakings- en opleidingsplan van toepassing voor alle werknemers van Protexis.